Stichting
  Woondroom Middelburg
 
Een rustige en veilige locatie voor mensen met ASS

Onze organisatie

Een rustige en veilige omgeving voor mensen met Autisme Spectrum Stoornis. Dit is het uitgangspunt van Woondroom Middelburg.
Het ouderinitiatief is opgericht op 6 juni 2007 en de eerste bewoners betrokken in augustus 2008 hun appartement. Een droom werd werkelijkheid voor deze startende oudergroep in Middelburg.
Momenteel wonen er 9 bewoners bij WDM: 2 vrouwen en 7 mannen. Allen hebben ze een diagnose in het Autisme Stoornis Spectrum en hebben een normale intelligentie. Ze zijn in staat om met ondersteuning zelfstandig te wonen.
Iedere bewoner huurt zelfstandig een appartement. Ook is er een gemeenschappelijke ruimte: “De Zorgwoning”. De begeleiding van WDM is hier dagelijks aanwezig.  Er kan meegegeten worden en is er ruimte om samen een activiteit te ondernemen.
Het team richt zich volledig op het dagelijks begeleiden vanuit kennis over en ervaring met ASS en heeft veel affiniteit met de doelgroep.
Bewoners worden ondersteund vanuit “Zorg op Maat”, een ieder ontvangt de zorg die hij/zij nodig heeft.
Dit ouderinitiatief is gebaseerd op gezamenlijke zorg uit een PGB en de eigen regie van de betrokken ouders.
Het plan werd gerealiseerd met steun van MEE Zeeland en WoondroomZorg.