Stichting
  Woondroom Middelburg
 
Een rustige en veilige locatie voor mensen met ASS

Autisme

 Algemene Informatie over Autisme

Mensen met A(utisme)S(pectrum)S(toornis) zien er aan de buitenkant gewoon uit.
Het probleem is dat ze informatie anders verwerken. De werkelijkheid kan worden ervaren als een veelheid en chaos van prikkels, waarbij alles ongeselecteerd binnen komt. Het onderscheiden van hoofd en bijzaken lukt dan niet. De samenhang wordt gemist. Dat kan leiden tot misverstanden en stress. Daarom is duidelijkheid en de tijd geven voor informatieverwerking belangrijk.
Een goede communicatie en actief onderhouden van vriendschappen is moeilijk. Vaak zijn ze meer op feiten en dingen gericht. De context van iets dat gezegd wordt kan gemist worden, of iets dat figuurlijk bedoeld is, wordt letterlijk opgevat. Ze zien niet goed wat zich tussen mensen afspeelt. Dat leidt ook tot misverstanden en stress.
De prikkelverwerking is anders. Dat geldt zowel voor de tastzin (overgevoeligheid voor bepaalde kleding en/of voedsel), alsook gevoeligheid voor pijn en geluid. Ook dat kan veel stress geven.
Plannen en organiseren is moeilijk. Ze zijn vaak op één ding gericht waar ze zich goed bij voelen en waar ze niet los van kunnen komen. Veranderingen door anderen opgelegd geven stress.
Conclusie: Voor al deze dingen is, voor de één wat meer dan voor de ander, goede hulp nodig om zoveel mogelijk stress te voorkomen. Maar in het bijzonder een rustige prikkelarme omgeving is belangrijk.