Stichting
  Woondroom Middelburg
 
Een rustige en veilige locatie voor mensen met ASS

     Ouderinitiatief


Wooninitiatief

Een rustige
en veilige locatie
voor mensen met ASS
NIEUWE BEWONER
Momenteel hebben we plaats voor een nieuwe bewoner.
Woondroom Middelburg (WDM) is een kleinschalig ouderinitiatief, waar 9 bewoners gehuisvest zijn. 
Er is momenteel plaats voor een 10e persoon.

De bewoners van WDM hebben een diagnose in het Autisme Spectrum en een normale intelligentie.
Zij zijn in staat om zelfstandig te wonen. Dat wil zeggen: met ondersteuning van begeleiders.

Ieder bewoner heeft een eigen appartement en moet beschikken over een eigen inkomen (salaris, uitkering, studiefinanciering) om de huur van het appartement en het dagelijks leven te kunnen bekostigen.
De zorg (begeleiding) wordt gefinancierd door een (aan te vragen) Persoonsgebonden Budget (PGB).

Het is de bedoeling dat iedere bewoner deelneemt aan het groepsproces (soms mee eten, deelnemen aan activiteiten etc.).
Van de ouders wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren binnen onze organisatie.

Heb je interesse? Neem dan contact op met coördinator Ellen Maris.
Stuur een mailtje naar ellen.wdm@woondroomzorg.nl  

PENNINGMEESTER
Het bestuur is op zoek naar een penningmeester. 

De huidige penningmeester is nog enige tijd paraat om haar opvolger in te werken. Van de penningmeester wordt NIET verwacht dat hij/zij ervaring heeft met boekhouden. De penningmeester wordt in zijn/haar werk ondersteund door een administratiekantoor. De penningmeester fungeert in wezen als tussenpersoon tussen bestuur en administratiekantoor.

De penningmeester is lid van het Dagelijks Bestuur. DB vergaderingen vinden zo ongeveer eens per 6 weken plaats.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons emailadres woondroom@telfort.nl